قوانین و مقررات

قوانین و مقررات سایت آرت هود

سایت آرت هود تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

لطفا در هنگام خرید از محتوای آموزشی مورد درخواست خود مطمئن شده و یکی از روشهای ارائه شده در دریافت محصول را انتخاب کنید
تنها راه قانونی پرداخت درگاههای موجود در سایت می باشد.