آرت هود
تفاوت تار و سه تار

مقایسه دقیق تار و سه تار

موسیقی سنتی ایران را بیشتر با سازهای تار و سه تار می شناسند، بسیار از مردم تفاوتهای بین این دو ساز را به خوبی ندارند و حتی با شنید صدای آنها هم نمی توانند تشخیص دهند که چه سازی نواخته می شود. برخی مردم بر این باور غلط هستند که ساز سه تار واقعا از 3 عدد سیم تشکیل شده . حتی اگر شناخت نسبی از این دو ساز داشته باشید باز هم انواع آنها و جزئیاتشان را نمی دانید. پس این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

آرت هود|نیازمندی‌های تخصصی هنر