آرت هود
پوستر فیلم جاندار

نقدی بر فیلم ” جاندار” فیلمنامه خوب، فیلم خوب می دهد

جاندار اولین ساخته بلند کارگردانهایش حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری یک فیلم خوب بیشتر از انتظار اسامی کارگردانهایش می باشد. ولی اسامی بازیگرانش  و عوامل پشت صحنه حرفه ای می تواند هر بیننده ای را برای دیدن فیلم ترغیب کند . چه ریسکی بالاتر از این که برای فیلم اول همچین فیلمنامه ملتهب و […]

آرت هود|نیازمندی‌های تخصصی هنر