آرت هود
بانک فیلمنامه

نحوه ثبت فیلمنامه و طرح

برای جلوگیری از سرقت طرح یا سناریو خود، می بایست آن را ثبت رسمی نموده تا در مواقعی که سرقت ادبی روی فیلمنامه یا طرح شما انجام می شود با استناد به شماره ثبت موجود شکایت خود را مطرح نموده و ادعای غرامت و یا حق و حقوق خود را نمائید.

آرت هود|نیازمندی‌های تخصصی هنر