آموزش رایگان نستعلیق تحریری ( خودکار – مداد)

35000 – رایگان
آموزش خط نستعلیق تحریری ( خودکار- مداد)
10فروش
35000 – رایگان

آموزشی نستعلیق تحریری ( خودکار - مداد )

آموزش خط نستعلیق تحریری ( خودکار- مداد)
آموزش خط خوشنویسی تحریری با خودکار و مداد

در 12 جلسه به همراه کتاب و فایل توضیحی

جلسه اول ویدئو

درس اول ( حرف الف و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

درس دوم ( حرف ب و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

درس سوم ( حرف د - ر و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

درس چهارم ( حرف ک و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

درس پنجم ( حرف ن - ی و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه ششم ویدئو

درس ششم ( حرف ف - ق و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه هفتم ویدئو

درس هفتم ( حرف و - ه و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه هشتم ویدئو

درس هشتم ( حرف ص - ط و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه نهم ویدئو

درس نهم ( حرف م - ل و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دهم ویدئو

درس دهم ( حرف س و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه یازدهم ویدئو

یازدهم ( حرف ح و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوازدهم ویدئو

درس دوازدهم ( حرف ع و اتصالات آن )

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کتاب آموزشی pdf فایل های ضمیمه

16 صفحه کتاب آموزش خط تحریری

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش رایگان نستعلیق تحریری ( خودکار – مداد)”

برچسب: